Salah satu kewajiban warga negara terhadap negaranya adalah ?

Salah satu kewajiban warga negara terhadap negaranya adalah ?

  1. Memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan
  2. Mempertahankan wilayah negara kesatuan Indonesia atau NKRI dari serangan musuh
  3. Mendapatkan pekerjaan yang layak
  4. Kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan sesuai undang-undang yang berlaku
  5. Memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing yang dipercayai

Jawaban: B. Mempertahankan wilayah negara kesatuan Indonesia atau NKRI dari serangan musuh

Dilansir dari Encyclopedia Britannica, salah satu kewajiban warga negara terhadap negaranya adalah mempertahankan wilayah negara kesatuan indonesia atau nkri dari serangan musuh.

Untuk memperdalam pemahaman kamu, kami menyarankan untuk membaca soal lainnya yaitu “Tanah liat termasuk bahan pembuatan patung yang bersifat?” lengkap dengan jawaban dan pembahasannya.

Trending:   Pola lantai pada tari daerah digunakan untuk membuat?

About Admin Dua